Ano ang mga candlesticks? - Yumaman ako sa paggamit ng paraang ito at ngayon kumikita ako nang higit pa sa $10,000 kada buwan.
More information
Felix Navarro

Candlestick Na Estatehiya

Ang candlestick na estratehiya ay isa sa mga pinakapopular na paraan ng pangangalakal ng CFD. Kapag iyong naiintindihan ang candlesticks, mahahanap mo ang mga oportunidad ng pangangalakal sa anumang merkadong kapaligiran, at palaging magagawang makapagkalakal ng isang binary option.

Sa artikulong ito, ating ipaliliwanag kung paano magsagawa ng isang candlestick na estratehiya sa CFD. Sa detalye, ating sasagutin ang mga katanungang ito:

Candlestick method
 • Ano ang candlesticks?
 • Paano ko magagamit ang candlesticks para mangalakal ng CFD?

Ano ang mga candlesticks?

Ang Candlesticks ay mga paraan para tulungan ang mga maikling-terminong mamumuhunan na makahanap ng kumikitang mga oportunidad ng pangangalakal. Ang paraang ito ay kinakailangan dahil para mahanap ang kumikitang mga oportunidad ng pangangalakal, kailangan mo munang malaman kung ano ang kasalukuyang nangyayari sa isang asset. Para sa mahabang-terminong pangangalakal, maaari mong tignan ang mga bagay-bagay na parang mga kinikita ng kompanya o kanyang panghinaharap na potensyal, ngunit para sa maikling-terminong pangangalakal sa CFD, ang impormasyong ito ay walang silbi.

Kahit na alam mo na ang BMW ay mayroong superyor na produkto kumpara sa Renault, ang kaalaman na ito ay bahagya lamang na nakakatulong sa yo para mahulaan kung ang stock ng BMW ay aakyat o babagsak sa susunod na oras. Maraming mga araw na kung kailan ang stock ng BMW ay magsasara ng mas mababa, kahit na sila ay nakapagtala ng di mapapantayang numero kada sangkapat ng taon, gaya halimbawa kapag ang pangkalahatang merkado ay bagsak o may masamang balita na mula sa isa pang tagagawa ng kotse. Sa isang krisis pang-ekonomiya, ang presyo ng stock ng maraming kompanya ay makakaladkad pababa, kahit na ang mga kompanya ay mahusay na gumaganap.

Ang tanging paraan upang malaman kung ano ang nangyayari sa merkado sa maikling termino ay teknikal na analisis, at ang candlesticks ay isa sa mga pinaka-kinakailangang kasangkapan ng teknikal na analisis.

Ang teknikal na analisis ay nakabase sa isang simpleng pagpapalagay. Ang tanging salik sa kung bakit ang presyo ng isang asset ay umaakyat o bumabagsak sa maikling termino ay ang relasyon ng panustos at pangangailangan (supply at demand). Imposibleng masabi kung saan nanggagaling ang panustos at pangangailangan na ito, at imposible na maintindihan kung bakit ang mga mangangalakal ay kasalukuyang bumibili o nagbebenta, ngunit posible na maintindihan na sila ay kasalukuyang bumibili o nagbebenta at kung ang panustos ay humihigit sa pangangailangan o ang kabaligtaran nito. Ang kaalaman na ito ay sapat na upang mapanalo ang isang binary option.

 • Kapag ang panustos ay hinihigitan ang pangangailangan, alam mo na ang mga presyo ay babagsak. Dahil dito, magandang ideya ang mamuhunan sa bumabagsak na mga presyo.
 • Kapag ang pangangailangan ay hinihigitan ang panustos, alam mo na ang mga presyo ay aakyat. Dahil dito, magandang ideya ang mamuhunan sa umaakyat na mga presyo.

Ang teknikal na analisis ay inililipat ang pokus mula sa kung bakit ang ilang bagay ay nangyayari papunta sa mismong bagay na kasalukuyang nangyayari. Hanggang nalalaman mo na ang merkado ay aakyat o babagsak, hindi na kinakailangan pang malaman kung bakit ito ay umaakyat o bumabagsak.

Ang Candlesticks ay isa sa mga pinaka-kinakailangang kasangkapan ng teknikal na analisis. Ang mga candlestick tsart ay isang anyo ng bisuwalisasyon sa paggalaw ng presyo ng isang asset, ang dahilan kung bakit sila ay isang kinakailangang kasangkapan para sa sinumang taga-analisang teknikal.

Kumpara sa mga linyang tsart na nalalaman ng karamihang mangangalakal mula sa dyaryo, ang mga candlestick chart ay mayroong isang pangunahing bentahe: sila ay nagkakaloob sa yo ng lahat ng mga paggalaw sa merkado ng isang asset. Ang mga linyang tsart ay gumagamit lamang ng isang presyo kada panahon.

Upang maintindihan ang pagkakaibang ito, isipin ang mga limitasyon ng isang linyang tsart. Kapag ikaw ay tumingin sa mga paggalaw ng merkado sa loob ng isang araw, isang buwan, o isang taon, ang linyang tsart ay hindi magagawang idispley ang kada isang paggalaw ng merkado - ang tsart ay simpleng hindi ganun kadetalyado. Dahil dito, ang linyang tsart ay pinagsasama ang datos sa maraming yugto at nagdidispley lamang ng isang presyo kada yugto, pinaka-karaniwan ay ang presyo ng pagsasarado (closing price). Ang linyang tsart ay binabalewale ang lahat ng iba pang mga presyo, na humahantong sa malalaking mga pagkakamali.

Ang isang linyang tsart ay nagkakait sa mga taga-analisang teknikal ng marami sa mga impormasyon na kanilang kailangan upang maintindihan kung ano ang nangyayari. Pag-aralan ang dalawang halimbawa na ito:

 • Halimbawa 1: Ang yugto ay nagbubukas sa presyo na $100, mananatili sa presyong ito nang wala masyadong aktibidad, at saka magsasara sa $100. Ang susunod na yugto ay nagbukas rin sa $100. Sa isang linyang tsart, ang paggalaw ng merkado na ito ay magreresulta rin sa isang pantay na linya (flat line) sa pagitan ng dalawang yugto.
 • Halimbawa 2: Ang yugto ay nagbubukas sa $100, gumalaw sa $102, at saka bumagsak pabalik upang magsara sa $100 muli. Ang susunod na yugto ay nagbukas rin sa $100. Sa isang linyang tsart, ang paggalaw ng merkado na ito ay magreresulta rin sa isang pantay na linya (flat line) sa pagitan ng dalawang yugto.

Sa dalawang kaso na ito, ang isang linyang tsart ay ididispley ang mga paggalaw ng merkado sa eksaktong parehong paraan - isang pantay na linya. Ang mga taga-analisang teknikal ay makagagawa rin ng parehong mga konklusyon, kahit na ang dalawang kapaligiran ng merkado ay magkaiba sa panimula at dapat na ipangalakal nang magkaiba.

Ang mga candlestick tsart ay kayang lutasin ang problemang ito. Ang candlestick tsart ay kayang siksikin ang lahat ng impormasyon ng isang naitakdang yugto ng oras sa isang candlestick. Pagaganahin ka nito na makuha ang lahat ng importanteng impormasyon na kailangan mo nang mas mabilis kaysa sa isang regular na presyong tsart at magkamit pa ng mas higit na impormasyon, na iyong maaaring magamit para sa iyong sariling candlestick na estratehiya

Ang mga candlestick tsart ay nagsisiksik, ang mabilis marating na impormasyon ay tinutulungan ka na gamitin ang tiyak na mga estratehiya na hindi ka pahihintulutan sa isang regular na presyong tsart.

Ang bawat candlestick ay kinakatawan ang paggalaw ng presyo ng isang tiyak na agwat ng oras mula sa iilang segundo hanggang sa araw at binubuo ng isang katawan at isang mitsa.

 • Ang katawan ay kinakatawan ang pagbubukas at pagsasarang presyo ng asset sa naitakdang yugto ng oras. Mas mataas ba ang pagsasarang presyo kaysa sa pagbubukas na presyo, ang kulay ng katawan ay karaniwang puti, at ang candlestick ay inuuri bilang bullish. Mas mababa ba ang pagsasarang presyo kaysa sa pagbubukas na presyo, ang kulay ng katawan ay karaniwang itim, at ang candlestick ay inuuri bilang bearish
 • Ang mitsa ay ang mas maliit na ekstensyon sa kapwa direksyon ng katawan at kinakatawan ang pinaka taas na paggalaw ng presyo sa naitakdang yugto ng oras.

Minsan ang mga kulay ng katawan ay pinapalitan ng pula at berde, halong kulay-abo, o iba pang mga kulay. Huwag kang malito, ang mga pamamaraan ng kulay na ito ay gumagana sa parehong paraan: May isang kulay para sa pataas na candlesticks at isang kulay para sa pababa na candlesticks, at dapat mong sapantahang maintindihan kung aling kulay ang kumakatawan sa aling direksyon.

Anong candlesticks ang maaaring maging basehan para sa aking candlestick na estratehiya?

Ang Candlesticks ay tamang-tama para sa mga taga-analisang teknikal dahil ang kanilang kakaibang porma ay lumilikha ng mga huwarang ayos at mga pormasyon. Ang mga pormasyong ito ay maaaring buuin ng nag-iisang candlestick na may espesyal na porma o mahigit pang candlesticks na lumilikha ng isang tiyak na huwarang ayos. Ang isang may kasanayang mangangalakal ay maaaring gamitin ang mga pormasyon na ito upang hulaan ang mga paggalaw ng presyo sa hinaharap. Madalas, ang isang sulyap sa presyong tsart ay sapat na para sa mga may kasanayang mangangalakal upang maintindihan kung saan ang merkado ay gagalaw sa susunod.

Masyadong maraming mga candlestick na pormasyon para sila ay ipaliwanag lahat sa isang artikulo. Tayo ay magpopokus sa isang maikling pangkalahatang-ideya dito.

Ang candlesticks ay nauuri sa dalawang pangunahing kategorya:

 • Mayroong mga simpleng candlestick na pormasyon,  binubuo ng isang candlestick lamang, at
 • Complex candlestick na pormasyon na binubuo ng mas higit na candlesticks.

Para sa kapakanan ng paglilinaw, kami ay maglalahad sa yo ng isang halimbawa para sa bawat isa rito at ipaliliwanag ang mga detalye sa ginawang espesyal na mga artikulo.

Simpleng candlestick na pormasyon halimbawa: ang malaking kandila

Ang Malaking Kandila (Big Candle) ay halimbawa ng isang pormasyon na nilikha ng nag-iisang kandila. Ang Malaking Kandila ay nailalarawan ng isang hindi pangkaraniwang laki ng katawan na nagsasara at nagbubukas nang masyadong malapit sa pinaka taas at baba ng yugto ng oras. Kung ang candlestick ay puti, sa ibang salita ay isang bullish na direksyon, marahil ipinapahiwatig nito ang simula ng isang mas mahabang bullish na paggalaw. Kung ang candlestick ay itim, o nasa bearish na direksyon, marahil ipinapahiwatig nito ang simula ng isang mas mahabang bearish na paggalaw.

Maari mong gamitin ang impormasyong ito upang bumili ng mga opsyon na nasa direksyon ng kandila at hulaan ang mga kalaunang paggalaw ng presyo sa direksyong ito. Alin mang uri ng opsyon na iyong dapat gamitin ay dedepende sa timescale ng iyong tsart. Sa mas maliit na timescale, dapat kang gumamit ng mga opsyon na may mas maikling oras ng pagtatapos, 30 segundo o 60 segundong opsyon gaya halimbawa kung ang iyong timescale ay isang minuto o mas mababa. Kapag mas malaki ang iyong timescale, mas maraming uri ng opsyon ang iyong magagamit. Gaya halimbawa, kapag ikaw ay nangalakal ng isang timescale ng oras, maaari mong gamitin ang mga Mataas (High) o Mababa (Low) at Haplos (Touch) na opsyon.

Complex candlestick na pormasyon halimbawa: ang 3-paraan na pormasyon

Ang isang halimbawa para sa mas complex candlestick na pormasyon ay ang 3-Paraan na Pormasyon (3-Method Formation). Ang 3-Paraan na Pormasyon ay itinatayo sa Malaking Kandila (Big Candle). Sa halip na nag-iisang Malaking Kandila, ito ay binubuo ng Malaking Kandila na sinusundan ng ilang mas maliliit na candesticks na kabilang sa loob ng saklaw ng Malaking Kandila, ngunit sa kasalungat na direksyon.

Ang pormasyon ay kinukumpleto ng isa pang Malaking Kandila sa hulihan na binabasag ang unang Malaking Kandila. Ang paggalaw na ito ay nanghuhula rin ng isang paggalaw ng presyo sa direksyon ng mga Malalaking Kandila.

Kapag natutunan mong kilalanin ang isang mahusay na halaga ng mga candlestick na pormasyon, magbebenepisyo nang husto ang iyong pangangalakal. Magagawa nilang maiiwas ka sa mga masasamang pangangalakal, kung hindi man, ikaw ay makagagawa at makakahanap ng mga bagong oportunidad upang makagawa ng magandang mga kita.

Napaka-complex candlestick na pormasyon halimbawa: Ang balikat-ulo-balikat na pormasyon

Ang balikat-ulo-balikat na pormasyon (shoulder-head-shoulder formation) ay isang candlestick na pormasyon na madaling nakapaglalaman ng 50 candlesticks o higit pa. Ito ay isang halimbawa ng baligtad na mga huwarang ayos (reversal patterns), na nakapagsasabi sa yo kung kailan ang isang trend ay nagwakas na. Ang kasalungat ng baligtad na mga huwarang ayos ay mga pagpapatuloy na nagpapahiwatig na ang isang trend ay marahil na magpatuloy. Sa ngayon, tayo ay magpokus sa balikat-ulo-balikat na pormasyon, maaari kang makahanap ng iba pang mga huwarang ayos (patterns) sa mga hiwalay na artikulo.

Ang balikat-ulo-balikat na pormasyon ay nagpapahiwatig na ang isang paitaas na trend (uptrend) ay nagwakas na at isang paibabang trend (downtrend) ay nakapagsimula. Gaya ng iyong nakikita sa larawan, ang merkado ay umakyat sa isang trend sa ganap na panahon ngunit kinapos ng momentum. Ang merkado ay sumailalim sa isang yugto ng pagpapatatag (consolidation period) ngunit nabigong makakuha ng bagong momentum. Bilang kinalabasan, siya ay bumagsak sa ibaba ng nakaraang pagbaba (previous low) ng paitaas na trend, na epektibong winakasan ang paitaas na trend at nakapagsimula ng isang bagong paibabang trend.

Ang mabilis at disididong paglipat sa direksyon ng merkado ay binago sa panimula ang kapaligiran ng merkado. Kung saan ang lahat ng tanda ay tumuturo nakaraan sa papaakyat na mga presyo, ang mga mangangalakal ngayon ay dapat na asahan ang mga papabagsak na presyo. Dahil dito, dapat nilang alisan ang kanilang mahabang mga posisyon at mamuhunan sa maikling mga posisyon, na naglilikha ng karagdagang panustos at binabawasan ang pangangailangan sa pinaka baba, na nagreresulta sa isang pinalakas na paggalaw pababa.

Ang paggalaw pababa na ito ay nahuhulaan, na nangangahulugan, na bilang isang mangangalakal ng CFD, puwede mong pagkakitaan ito.

Paano ko ikakalakal ang candlestick na estratehiya sa CFD?

Para ikalakal ang candlestick na estratehiya sa CFD, ikaw ay mayroong ilang mga opsyon. Sa mga susunod na talata, aming ipakikita sa yo ang proseso ng paglilikha ng iyong sariling candlestick na estratehiya sa CFD. Ang prosesong ito ay kinabibilangan ng tatlong hakbang:

 • Piliin ang tamang candlesticks,
 • Piliin ang tamang uri ng CFD, at
 • Piliin ang tamang estratehiya sa pamamahala ng pera.

Ating tignan nang malapitan ang bawat isa sa mga estratehiyang ito.

Ang iyong sariling candlestick na estratehiya sa CFD, hakbang 1: Piliin ang tamang candlesticks
Ang unang hakbang sa paglilikha ng iyong sariling candlestick na estratehiya sa CFD ay ang pagpili ng tamang candlestick na pormasyon na ikakalakal. Gaya nang aming naitdetalye sa itaas, ikaw ay mayroong tatlong opsyon:

 1. Mga simpleng candlestick na pormasyon,
 2. Mga complex candlestick na pormasyon, at
 3. Mga napaka-complex candlestick na pormasyon.

Ang bawat isa sa mga pormasyon na ito ay may kanya-kanyang kalamangan at kawalan.

Ang mga simpleng candlestick na pormasyon ay ang pinaka-karaniwan. Dahil sa nangangailangan lamang sila ng isang candlestick, ang mga simpleng candlestick na pormasyon ay kayang bumuo ng anumang kapaligiran ng merkado sa anumang oras, at dapat kang makahanap ng maraming mga oportunidad ng pangangalakal base sa kanila.

Ang kapintasan sa mga simpleng candlestick na pormasyon ay ang kanilang mga paghuhula ay balido lamang para sa susunod na candlestick at sila ang pinakamababang maaasahan sa lahat ng mga candlestick na pormasyon.

Kapag ikaw ay nangangalakal ng mga simpleng candlestick na pormasyon, tinatanggap mo ang mga limitasyong ito. Kung alam mo ang iyong ginagawa, dapat na may kakayahan kang makagawa ng kita gayunman, ngunit ikaw ay mananalo sa may mababang porsyento ng iyong mga pangangalakal kaysa sa mga complex candlestick na pormasyon. Ito ay hindi isang problema.

Ang mas mababang porsyento na panalo ng mga simpleng candlestick na pormasyon ay hindi kawalan dahil maaari mo itong mabawi sa pamamagitan ng pamumuhunan sa mas maraming pangangalakal. Sa kadahilanan na ang mga simpleng candlestick na pormasyon ay ang pinaka-karaniwan sa lahat ng mga candlestick na pormasyon, sila ay nagkakaloob sa yo ng mas higit na mga oportunidad ng pangangalakal kaysa sa anumang uri ng candlesticks. Ang mga karagdagang oportunidad na ito ay sobra nang pagkabawi para sa binawasang porsyento ng panalo.

Mas kumikita ang manalo sa 70 ng kabuuang 100 na pangangalakal kaysa sa manalo ng 8 sa 10 pangangalakal. Ang mga simpleng candlestick na pormasyon ay sinasamantala ang relasyon na ito at nagkakaloob sa yo ng pinakamalaking potensyal na kita sa lahat ng mga candlestick na pormasyon. Ang kapintasan ng mataas na potensyal na ito ay ang mga simpleng candlestick na pormasyon ay naglalaman din ng pinaka-peligroso sa lahat ng mga candlestick na pormasyon. Malamang na ikaw ay makaranas ng mas mahabang pagkakasunod-sunod na pagkatalo, at dapat mong pangasiwaan nang mahusay ang iyong pera upang makapagsagawa ng isang estratehiyang kumikita base sa mga simpleng candlestick na pormasyon.

Ang mga mas complex candlestick na pormasyon ay nagbibigay ng mas higit na seguridad ngunit mas kaunting mga oportunidad sa pangangalakal. Ang mga candlestick na pormasyon base sa dalawang candlesticks ay mabubuo nang mas madalang kaysa sa mga pormasyong iyon na nangangailangan lamang ng isang candlestick, ngunit dahil mas matagal abutin ang merkado na lumikha ng mga candsticks na ito, ang kanilang mga paghuhula o prediksyon ay mas maaasahan.

Ang mga napaka-complex candlestick na pormasyon gaya ng balikat-ulo-balikat (shoulder-head-shoulder) na pormasyon ay papahintulutan kang manalo ng pinakamataas na porsyento ng iyong pangangalakal, ngunit sila ay madalang lamang na nabubuo. Pagkatapos ng isang balikat-ulo-balikat na pormasyon, ang merkado ay bumabagsak nang palagian, ngunit ikaw ay makakahanap lamang ng isang balikat-ulo-balikat na pormasyon sa isang buong araw ng pangangalakal.

Para sa yo bilang isang mangangalakal, mahalagang ibase ang iyong candlestick na estratehiya sa uri ng mga pormasyon na nababagay sa iyong pagkatao. Walang tama o mali sa bagay na ito, hanggang ikaw ay may kakayahang gumawa ng pera sa pagwawakas ng buwan, nagawa mo nang tama ang lahat.

Ang iyong sariling candlestick na estratehiya sa CFD, hakbang 2: piliin ang tamang uri ng CFD

Sa sandaling nahanap mo na ang candlestick na pormasyon na gusto mong ikalakal gamit ang iyong estratehiya, dapat ka nang magdesisyon kung paano ang paraan na gusto mo itong ikalakal. Ang CFD ay nag-aalok sa yo ng magkakaibang opsyon upang gumawa ng panghuhula, at alin mang opsyon ang iyong piliin ay tutukuyin ang karakter ng iyong estratehiya na kasing kabuluhan gaya ng kung aling mga candlestick na pormasyon ang iyong ikakalakal.

Ang CFD ay nag-aalok sa yo ng mga kasangkapang ito upang ikalakal ang mga panghuhulang nagawa ng iyong mga candlestick na pormasyon:

 • Mataas / Mababang opsyon,
 • Isang haplos na opsyon, at
 • Hagdanang opsyon.

Ang bawat isa sa mga opsyong ito ay nag-aalok ng napaka-kakaibang relasyon mula sa panganib hanggang sa pabuya, at sa kaso ng hagdanang opsyon, magagawa mong makabuluhan na pag-iba ibahin ang panganib/pabuya na relasyon sa isa at parehong uri ng CFD. Upang mas maintindihan nang mabuti ang mga koneksyong ito, ating tignan ang bawat uri ng opsyon at kung papaano mo ito magagamit upang ikalakal ang isang candlestick na estratehiya.

Paano isagawa ang isang candlestick na estratehiya gamit ang mataas / mababang opsyon

Sa mataas / mababang opsyon, gagawin mo ang pinakasimpleng panghuhula ng lahat ng mga uri ng CFD. Ang tangi mo lamang gagawin ay hulaan kung ang merkado ay mangangalakal ng mas mataas o mas mababa kaysa ngayon mismo kapag ang iyong opsyon ay nagtapos na. Kung ang isang asset ay kasalukuyang ikinakalakal sa $100 at ikaw ay pumili ng pagtatapos na isang oras, magagawa mong hulaan kung ang merkado ay mangangalakal sa itaas o ibaba ng $100 isang oras mula ngayon.

Kung ang iyong hula sa mataas / mababang opsyon ay tama, ikaw ay makakakuha ng payout na humigit-kumulang 70 porsyento hanggang 85 porsyento. Ibig sabihin nito, kung ikaw ay mamumuhunan ng $50 sa isang pangangalakal, ikaw ay makagagawa ng kita na humigit-kumulang $35 hanggang $42.50.

Sa pamamagitan ng sistemang ito, makagagawa ka ng mga maingat na panghuhula para sa iyong candlestick na estratehiya. Para maipanalo ang isang pangangalakal, sapat na kung ang merkado ay gumalaw sa tamang direksyon sa pinakamaliit na posibleng dagdag. Kapag ikaw ay nangalakal ng candlestick na nagpapahiwatig ng isang paitaas na direksyon, gaya halimbawa, ang isang mataas na opsyon ay pinalalaki ang iyong mga tiyansa na ipanalo ang pangangalakal. Ang anumang paggalaw sa tamang direksyon ay magiging sapat na, at makukuha mo ang iyong payout.

Ang kapintasan sa paggamit ng mataas / mababang opsyon para ikalakal ang candlesticks ay sila ay nagbibigay ng mas mabababang mga payout kaysa sa halos lahat ng mga uri ng CFD.

Sa pagtataglay ng mga katangiang ito, ang mataas / mababang opsyon ay tamang-tama para sa mga mangangalakal na gusto ang mabagal ngunit matatag na pakikitungo sa pangangalakal ng CFD. Ang manalo sa isa o dalawang pangangalakal ay hindi ka gagawing mayaman, ngunit makakaiwas ka sa mas mahabang pagkasunod-sunod na pagkatalo at manalo nang regular sa pangangalakal. Ang mga mangangalakal na gusto ang pakiramdam ng nananalo sa karamihan ng kanilang pangangalakal ay dapat rin na manatili sa mataas / mababang opsyon.

Ang mataas / mababang opsyon ay nag-aalok ng lalong maintrigang mga posibilidad kapag sila ay ipinares sa mga simpleng candlestick na pormasyon. Dahil sa ang mga simpleng candlestick na pormasyon ay nag-aalok ng mga pinakamapanganib na hula, ang mga mataas / mababang opsyon ay ang mga tamang-tamang kasangkapan upang ibalanse ang panganib na ito at lumikha ng isang animo ay matalino sa panganib ng estratehiya na gayunman ay kumikita mula sa maraming mga oportunidad ng pangangalakal na nililikha ng mga simpleng candlestick na pormasyon at nagtataglay ng mataas na potensyal na kumita.

Gaya ng ipinapakita ng dalawang halimbawa na ito, gamit ang mataas / mababang opsyon upang ikalakal ang candlesticks ay maaaring maging isang napaka-kaakit akit na estratehiya. Lalong-lalo na sa mga baguhan na makakahanap ng isang estratehiya na base sa mataas / mababang opsyon na mas madaling isagawa kaysa sa isang estratehiya na ibinase sa anumang ibang uri ng CFD.

Paano magsagawa ng isang candlestick na estratehiya gamit ang isang haplos na opsyon (one touch options)

Kumpara sa mataas / mababang opsyon, ang isang haplos na opsyon ay nag-aalok ng isang mas mapanganib na alternatibo na mas may mataas na payout. Ang isang haplos na opsyon ay pinahihintulutan ka na hulaan kung ang presyo ng isang asset ay aabot na kahit minsan man lamang sa isang tiyak na presyo bago ang iyong opsyon ay magwakas.

Maaari mong ikalakal rin ang lahat ng mga candlestick na pormasyon na gumagana sa mataas / mababang opsyon gamit ang isang haplos na opsyon. Pangkaraniwan, ang paglipat sa isang haplos na opsyon ay babawasan ang iyong porsyento ng panalo ngunit dadagdagan ang iyong karaniwang payout, na siyang dahilan kung bakit ang pangangalakal ng mga candlestick na pormasyon gamit ang isang haplos na opsyon ay isang estratehiya na kaakit-akit sa mga mahihilig sumuong sa panganib.

Ganunpaman, mayroong isang higit na pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng mataas / mababang opsyon at isang haplos na opsyon. Bilang pagkakaiba sa mataas / mababang opsyon, ang isang haplos na opsyon ay hindi nangangailangan na ang presyo ay manatili sa target na presyo. Sapat na kung ang merkado ay mahaplos man lang ang target na presyo sa pinakamaikli na posibleng yugto ng oras, at ikaw ay mananalo sa iyong binary option.

Ang pagkakaibang ito ay ang dahilan kung bakit ang isang haplos na opsyon ay ang perpektong uri ng CFD para sa ilang tiyak na mga candlestick na estratehiya. Kung iyong ikakalakal ang isa sa mga estratehiyang ito, ang paggamit ng isang haplos na opsyon ay maaaring pahintulutan ka na dagdagan ang iyong porsyento ng panalo at iyong payout. Ang mga estratehiyang ito ay:

 • Ang mga mangangalakal na gustong gamitin ang mga determinadong hangganan ng mga pagtutuloy na huwarang ayos upang ipanalo ang binary option, gaya halimbawa, ay matutuklasan na ang isang haplos na opsyon ay ang perpektong kasangkapan para sa kanilang layunin. Maaari nilang payak na piliin ang isang haplos na opsyon na may pinakamatagal na pagtatapos na nananatiling nag-aalok ng target na presyo sa loob ng pagtutuloy na huwarang ayos (continuation pattern), at sila ay malamang na manalo sa kanilang opsyon.

Sa mataas / mababang opsyon, ang parehong pangangalakal ay magiging mas mahirap na ipanalo. Ang merkado ay gumagalaw nang may pagkakamali sa loob ng limitasyon ng isang pagtutuloy na huwarang ayos, na nakapagpapahirap para hulaan kung ito ay mangangalakal sa itaas o ibaba ng isang espesipikong presyo sa isang espesipikong oras. Mas madaling mahulaan na ang merkado ay aabot sa isang espesipikong presyo sa ilang punto, at ang isang haplos na opsyon ay ang perpektong kasangkapan upang gawin ang hulang ito.

 • Ang mga mangangalakal na gustong ikalakal ang panimula (breakout) ng isang pormasyon ay matutuklasan na ang isang haplos na opsyon ay ang tamang-tama na kasangkapan upang gawin ang hulang ito. Ang mga panimula (breakouts) ay maikli, malakas na mga paggalaw na nagaganap sa oras na ang merkado ay kumumpleto ng isang huwarang ayos ng candlestick (candlestick pattern) at lahat ng mga mangangalakal ngayon ay paniguradong nalalaman, na ang kapaligiran ng merkado (market environment) ay nagbago. Ang riyalisasyon na ito ay nagreresulta sa maraming mga order, na nakapaguudyok ng biglaang pagdaluyong sa panustos o pangangailangan, depende sa anyo ng candlestick na pormasyon. Ang paggalaw na ito ay tinatawag na panimula (breakout)

Bilang mangangalakal ng CFD, maaari mong ikalakal ang panimula gamit ang isang haplos na opsyon. Sa kadahilanang ang panimula ay isang lubhang pabago-bago na paggalaw, mahirap itong ikalakal gamit ang mataas / mababang opsyon. Sa isang haplos na opsyon, ganunpaman, maaari mong mahulaan na ang merkado ay aabot sa target na presyo sa ilang punto at manalo ng binary option.

Sa kabilang banda, dapat kang maging maingat sa pagsasama ng isang haplos na opsyon at mga simpleng candlestick na pormasyon. Ang mga hula ng simpleng candlestick ay sapat nang mapanganib sa kung ano sila, ang pangangalakal sa kanila gamit ang isang haplos na opsyon ay isang estratehiya na dapat gamitin ng mga ganap lamang na mahihilig sa panganib.

Para sa lahat ng iba pang mga uri ng estratehiya, ang isang haplos na opsyon ay naglalahad ng isang kapana-panabik na alternatibo sa isang haplos na opsyon. Kung gusto mo ang mga payak na katangian ng isang espesipikong uri ng candlesticks, maaari mong baguhin ang kabuuang kalikasan ng estratehiya na iyong ibinase sa mga candlesticks na ito sa pamamagitan ng paglilipat mula sa mataas / mababang opsyon papunta sa isang haplos na opsyon.

Paano magsagawa ng isang candlestick na estratehiya, opsyon 3: Hagdanang opsyon

Ang hagdanang opsyon ay nasa espesyal na lugar sa listahan na ito dahil pinahihintulutan nila ang dalawang magkaiba na paunang paraan ng pangangalakal ng mga candlestick na pormasyon. Ang isa sa mga paraan na ito ay ang pinakaligtas na paraan kung saan ka maaaring magkalakal ng candlesticks, at ang isa namang paraan ay ang pinakamapanganib.

Ang hagdanang opsyon ay gumagana na para lang ding mataas / mababang opsyon, sa ganang sila ay pinahihintulutan ka na mahulaan kung ang merkado ay magsasara sa itaas o ibaba ng isang target na presyo. Salungat sa mataas / mababang opsyon, ganunpaman, ang hagdanang opsyon ay hindi ka pinupuwersa na gawin ang hulang ito na nakabase sa kasalukuyang presyo ng merkado. Sa halip, ikaw ay makakapili nang malaya ng iyong target na presyo mula sa isang listahan ng mga magagamit na target na presyo. Ang sistemang ito ay pinapayagan kang lumikha ng dalawang ganap na magkaibang uri ng mga candlestick na estratehiya.

Unang-una, maaari mong gamitin ang hagdanang opsyon upang hulaan na ang merkado ay susulong nang malakas. Kapag ikaw ay humula na ang merkado ay mangangalakal nang mataas sa isang target na presyo, iyon ay nasa itaas ng kasalukuyang presyo ng merkado o nasa ibaba ng isang target na presyo na ibig sabihin ay nasa ibaba ng kasalukuyang presyo ng merkado, ikaw ay nanghuhula ng isang malakas na paggalaw. Dahil dito, ikaw ay makakakuha ng isang mataas na payout nang hanggang 1,500 na porsyento, ngunit tatanggapin mo rin ang panganib na maraming mga bagay ang puwedeng maging mali.

Pangalawa, maaari mong gamitin ang hagdang opsyon upang hulaan na ang merkado ay magsasara sa itaas ng isang target na presyo na nasa baba ng kasalukuyang presyo ng merkado o sa baba ng isang target na presyo na nasa itaas naman ng kasalukuyang presyo ng merkado. Ang mga hulang ito ay medyo matatag - ang merkado ay maaari pa ngang gumalaw sa maling direksyon, basta ito ay hindi gagalaw nang hindi malakas. Dahil dito, dapat mong ipanalo ang mataas na porsyento ng iyong pangangalakal, ngunit ikaw ay makakakuha ng isang mas mababang payout.

Ang dalawang paraan na ito ng pangangalakal ng hagdanang opsyon ay ginagawa silang isang kaakit-akit na kasangkapan para sa iyong candlestick na estratehiya. Magagamit mo sila sa ilang mga kaparaanan:

 • Magagamit mo ang hagdang opsyon upang gawin ang pinakamapanganib/pinakamataas na pabuya na mga panghuhula ng lahat ng mga uri ng CFD. Maging maingat sa pagsasama ng paraang ito ng pangangalakal sa mga simpleng candlestick na pormasyon, sila ay sapat nang mapanganib. Para sa mga complex at napaka-complex candlestick na pormasyon, sa kabilang banda, ang mga hagdanang opsyon ay maaaring maging isang mahusay na kasangkapan upang gumawa ng malaking kita sa kabila ng paglilimita sa mga oportunidad ng pangangalakal.
 • Maaari mong magamit ang hagdanang opsyon upang magdagdag ng isang mababang panganib na kita (low-risk profit) sa iyong estratehiya. Kapag ikaw ay umaasa sa isang paggalaw, magagamit mo ang hagdanang opsyon upang gumawa ng isang ligtas na panghuhula sa kabila. Sa kaso ng isang paitaas na paggalaw, gaya halimbawa, magagawa mong mahulaan na ang merkado ay magsasara sa itaas ng isang target na presyo na sadyang mababa sa kasalukuyang presyo ng merkado. Ang mga hulang ito ay magbibigay lamang sa yo ng isang mababang payout, ngunit dapat magawa mong ipanalo ang labis na mataas na porsyento ng iyong pangangalakal na makapagdadagdag ng magandang kita sa iyong pangangalakal nang hindi sobrang sumusuong sa panganib.

Sa dalawang paraan na ito, ang hagdanang opsyon ay makapagdadagdag ng magandang pampagana sa iyong estratehiya at magbibigay sa yo ng mga kita na hindi kayang ibigay nang iba pang uri ng CFD.

Ang iyong sariling candlestick na estratehiya sa CFD, hakbang 3: Piliin ang tamang pamumuhunan kada pangangalakal

Sa sandaling ikaw ay nakapagdesisyon na kung aling candlesticks ang gusto mong ikalakal at kung paano sila ikakalakal, kailangan mong itakda kung gaano karaming pera ang gusto mong ipuhunan sa bawat isang pangangalakal. Mahalaga na magkaroon ng isang estratehiya sa solidong pamamahala ng pera dahil ito lamang ang paraan upang lagpasan ang mga sunod-sunod na pagkatalo at payabungin ang iyong kapital sa oras na ang mga bagay-bagay ay tumakbo na nang normal.

Sa pagkakaroon ng isang estratehiya sa magandang pamamahala ng pera, mamumuhunan ka sa isang nakapirming porsyento ng iyong pangkalahatang kapital sa kada isang pangangalakal. Karaniwan, ang porsyentong ito ay saanman sa pagitan ng 2 porsyento at 5 porsyento.

Sa mga mapanganib na estratehiya, gaya halimbawa ng pagsasama ng mga simpleng candlestick na pormasyon sa isang haplos na opsyon, dapat mong asahan ang mas mahabang pagkasunod-sunod na pagkatalo kaysa sa mga maingat na estratehiya. Dahil dito, dapat mong isaayos nang alinsunod ang iyong pamumuhunan kada pangangalakal. Manatili sa 2 porsyentong pamumuhunan sa mga mapanganib na estratehiya at mamuhunan lamang ng 5 porsyento kada pangangalakal kapag alam mo na ikaw ay mananalo sa isang mataas na porsyento ng iyong pangangalakal.

Isaisip rin na kaya mong isaayos ang iyong pamumuhunan kada pangangalakal sa paglipas ng panahon. Kaya mas mainam na piliin ang panig ng pag-iingat sa oras na una mong itakda ang iyong estratehiya. Kung iyong natuklasan na ang 2 porsyentong pamumuhunan kada pangangalakal ay ligtas at matatag, maaari mong dagdagan ang iyong pamumuhunan sa 2.5 porsyento, pagkatapos ay 3 porsyento, at tuloy-tuloy pa. Ang matatag na pagtatrato na ito ay mas magaling kaysa sa pagsisimula sa 5 porsyentong pamumuhunan at magwawakas sa kawalan.

Konklusyon

Ang Candlesticks ay isang paraan ng pagdidispley ng mga paggalaw ng presyo na pinahihintulutan kang gumawa ng mga madadaling panghuhula. Ang isang candlestick na estratehiya ay magagamit ang mga madadaling hula na ito upang gumawa ng mga kumikitang pamumuhunan.

May tatlong uri ng mga candlestick na pormasyon kung saan maaari mong buuin ang iyong candlestick na estratehiya:

 • Mga simpleng candlestick na pormasyon,
 • Mga complex candlestick na pormasyon, at
 • Mga Napaka-complex candlestick na pormasyon.

Ang mga complex na pormasyon ay nagpapahintulot ng mas maingat na panghuhula ngunit nag-aalok ng mas kaunting mga oportunidad sa pangangalakal.

Maaari mong pagsamahin ang mga pangangalakal candlestick na pormasyon sa mataas / mababang opsyon, isang haplos na opsyon, o hagdanang opsyon. Sa pagsasama ng kakaibang panganib/pabuya na profile ng mga uri ng opsyon na ito sa magkakaibang mga candlestick na pormasyon, ikaw ay makalilikha ng isang estratehiya na perpektong nababagay sa iyong pagkatao.

Gamitin ang impormasyon na iyong natuklasan sa gabay na ito, at dapat na ikaw ay makalikha ng isang candlestick na estratehiya na tutulong sa yo upang kumita sa pangangalakal at pangunahan ka sa daan tungo sa kalayaang pinansyal.

Kumita sa tatlong madaling hakbang!

Start now

Kumita sa tatlong madaling hakbang!

Ang aking paraan ay hindi magagamit kahit saan. Hindi alam ng karamihan sa mga bangko at ng mga nakikipagkalakalan ang paraang ito. At kahit pa alam nila ang tungkol dito, hindi nila kahit kailan, sa ilang kadahilanan, ibabahagi ang bagay na ito sa mga ordinaryong tao. Iyan ang dahilan kung kaya napakahalagang piliin ang mapagkakatiwalaan at lisensyadong broker na ipahihintulot na kayo ay kumita. Ito ang dalawa kong paboritong broker. Magrehistro kayo sa isa sa kanila – o kahit sa kanilang dalawa. Kapwa sila nagbibigay ng payo, may bidyo ng mga tutorial at personal na tagapagpayo – tiyak na walang bayad.

Subukan ang estratehiya ng demo version:

  Ayrex

Advanced Binary Technologies Ltd
Isang masulong na broker na may mahusay na suportang pangkustomer at maliit na minimum na deposito
Ang mabilis kong payo: Ang broker ay mayroong libreng demo na bersyon at napakababang minimum na deposito
Pinakamababang halaga ng deposito: $5
 

  Make Money Robot

Ang isang basic robot na pinahihintulutan ka ng awtomatikong mag-trade binary options kahit na isa ka pa lamang baguhan
Ang mabilis kong payo: Inire-rekomenda ko na makipag-trade ng currency pairs, halimbawa ay EUR/USD or CNY/USD.
Pinakamababang halaga ng deposito: $200
 
 


  Benjamin S Trasmil Jr (110.54.143.*) isinulat

Papano ba mag diposito ?    Olymptrade.

naka register na po ako sa Olymptrade, saan ba ako mag open ng account ? kailangan ba mag-
punta muna ako ng BDO o kaya ng BPI para makapag open ako ng account at magdeposito. di
ko po maintindihan, at kung manalo ako example ng 90% saan ipapasok ang pera ko na nadagdagan
ng 90% ?

  Rechelle ado manipon (110.54.197.*) isinulat

Pagtulong sa magulang    http://wwv.smartinvestorguides.com/c/4487d2e0b7a16

Gusto ko pong makatulong sa aking mga magulang.

  Dyan Ellen A. Sajorda (119.92.243.*) isinulat

Inquiry!    Olymp Trade

Hi Sir,

I'm interested! Anong trading website po ang gamit niyo?

  samuel bautista (180.191.79.*) isinulat

sir, felix Navarro magkano po ang capital at paano sumali ng ganitong larangan ng negosyo?

  Warda Abang (110.54.165.*) isinulat

kailangan ko pong magtrabaho dito.    kompanya

Kailangan ko pong magtrabaho dito upang matugunan at mabibigyan ng tulong at mapagkakaunawaan ang aking kahirapan.

  Ron michael (112.207.6.*) isinulat

Best time to trade in philipphines iq option broker    IQ option

Magndang hapon po nais ko pa pong mlaman ang mga iba png simpleng istratihiya na madadagdag ko sa nauna nyung stratehiya na naibgay saakin ito poy aking cnubukan at 8 out of ten sa aking pagsubok akoy nanalo sa demo account. Gusto ko pa po snang malman kung anu2 nman po ang stratehiya nyu sa pag gamit ng money management. Maraming salamat po . Sanay makareply po kau sa aking mensahe.

  cristine yvonnie e. fabilliran (110.54.152.*) isinulat

how to deposit???    Olymptrade

sir, tulongan nyo po ako paano po magdeposit, kasi ayokong masayang yong kaunting pera ko nahirapan po akong kumita ng pera

  Nurhizan Hannan (110.54.230.*) isinulat

How

How to get results/experience like yours?

  Groezehellon (110.54.244.*) isinulat

How to get results/experience like yours?

Willing ako magwork ng libre sayo. Gusto ko lang turuan mo ko lahat ng nalalaman mo about business. Maraming Salamat :)

  Carl (110.54.150.*) isinulat

How to deposit    IQ options

Paano po ba mag deposito gamit ang debit card? kada mag deposit ako, nag sasabi lang ng "The payment is declined by the bank for security reasons. Please, use another payment method or contact your bank." kailangan ko pa bang puntahan sa banko para ma approve mga transactions ko?

Lahat ng mga komento (sa bagong pahina)
 
 
 

 Magdagdag ng bagong komento!

Magtanong ng kahit ano o magbahagi ng inyong karanasan
Makatatanggap ka ng detalyadong mga tagubilin sa iyong email.